Apstiprina grozījumus izglītības iestāžu reģistrācijas kārtībā

2020. gada 9. jūnijā apstiprināti grozījumi izglītības iestāžu reģistrācijas noteikumos. Tajos noteikts, ka turpmāk izglītības iestādēm būs pienākums pašām aktualizēt informāciju par nolikumu, vadītāju un izglītības programmas īstenošanas vietas adresēm VIIS un par izglītības programmas īstenošanas vietu nav uzskatāma vieta, kur tiek īstenots individuāls darba vidē balstītu mācību plāns, praktiskās mācības, mācību prakse, projekta darbi vai specializētie kursi. 

2020. gada 9. jūnijā Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”.

No 2020. gada 1. septembra izglītības iestādēm būs pienākums pašām aktualizēt informāciju par vadītāju un izglītības programmas īstenošanas vietas adresēm Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) (izglītības iestāžu reģistrā). Tāpat būs pienākums aktualizēt izglītības iestādes nolikumu vai citu darbību reglamentējošu normatīvo aktu, pievienojot to VIIS un ievadot apstiprināšanas datumu.

Tāpat kā līdz šim, pirms izglītības iestādes dibināšanas izglītības iestādes nolikums vai cits darbību reglamentējošs normatīvais akts, dokumenti par telpām, t.sk. telpu nomas līgumi, atzinumi no Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta būs jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestam, kurš pārliecināsies par šo dokumentu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un attiecīgi reģistrēs izglītības iestādi (vai atteiks reģistrāciju). Savukārt turpmāk informācija par izglītības iestāžu telpām un nolikumiem VIIS būs jāaktualizē pašām izglītības iestādēm un Izglītības kvalitātes valsts dienestam uzraudzības nolūkos būs tiesības pārliecināties par VIIS ievadītās informācijas atbilstību.

Noteikumu projektā precizēts, ka par izglītības programmas īstenošanas vietu nav uzskatāma vieta, kur tiek īstenots individuāls darba vidē balstītu mācību plāns, praktiskās mācības, mācību prakse, starpdisciplinārs kurss “Projekta darbs” (veicot pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu) vai izglītojamo interesēm atbilstošs specializēts kurss, iesaistot partnerus u.c.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *