Apstiprina jaunu iepriekš sodītu personu izvērtēšanas kārtību atļaujai strādāt par pedagogu

Otrdien, 3. septembrī Ministru kabinets apstiprinājis Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto noteikumu projektu “Kārtība, kādā tiek izvērtēta personas atbilstība pedagoga amatam”. Noteikumos paplašināts to cilvēku loks, kuri var saņemt atļauju strādāt par pedagogu un pilnveidota līdzšinējā iepriekš sodīto personu izvērtēšanas un atļaujas strādāt par pedagogu izsniegšanas kārtība, kā arī noteikta kārtība, kādā izglītības iestādes vadītājs pārliecinās, vai uz personu nav attiecināmi ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Lai pārliecinātos, ka uz pedagogiem neattiecas normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, izglītības iestādei pirms pedagoga pieņemšanas darbā un turpmāk reizi gadā jāpieprasa informācija Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sodu reģistram, ja Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) parādās atzīme, ka tāda izziņa nepieciešama. Pedagogu atbilstību normatīvajam regulējumam arī turpmāk uzraudzīs Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests), kurā izveidota Iepriekš sodīto personu izvērtēšanas komisija. Šajā komisijā darbojas vairāku valsts pārvaldes iestāžu (Valsts policijas, prokuratūras, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Izglītības un zinātnes ministrijas), kā arī pedagogu un vecāku nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Jaunie noteikumi paredz, ka turpmāk lēmumu atļaut strādāt par pedagogu pieņems Iepriekš sodīto personu izvērtēšanas komisija, bet, lai mazinātu administratīvo slogu, papīra veida atļaujas vairs netiks izsniegtas, informāciju ievadot VIIS. Papildināti arī kritēriji, kurus Iepriekš sodīto personu izvērtēšanas komisija ņems vērā izvērtējuma laikā. Liela uzmanība tiks pievērsta tam, vai pedagogs spēj pildīt Izglītības likumā noteiktos pedagoga vispārīgos pienākumus, kā arī attieksmei pret izdarīto noziedzīgo nodarījumu.

Ministru kabineta noteikumi izstrādāti atbilstoši Satversmes tiesas 2017. gada 24. novembra spriedumam, kurš stājās spēkā 2018. gada 1. jūnijā un grozījumiem Izglītības likumā, kur noteikts, ka turpmāk jebkurai iepriekš sodītai personai ir tiesības tikt izvērtētai un saņemt atļauju strādāt par pedagogu. Pirms tam kvalitātes dienestam nebija tiesību izsniegt atļauju par smagu un sevišķi smagu noziegumu sodītām personām.

Lai informētu visas izglītības iestādes par pieņemtajiem noteikumiem, kvalitātes dienests paredzējis izsūtīt izglītības pārvaldēm informatīvu vēstuli, skaidrojot notikušās izmaiņas.

 

Informācijai: Izglītības likuma 50. panta pirmajā daļā noteikts, ka par pedagogu nedrīkst strādāt  persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienests izvērtējis, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, un atļāvis šai personai strādāt par pedagogu.

2 replies
  1. Solveiga Medne
    Solveiga Medne says:

    Labdien!
    Bez izglītības pārvaldēm pakļautām izglītības iestādēm ir arī augstskolu dibinātas un privātas izglītības iestādes. Lūzdu neaizmirstiet informatīvo vēstuli nosūtīt arī šīm iestādēm!

    Atbildēt

Pievienot komentāru

Vēlies pievienoties diskusijai?
Jūtieties brīvi!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *