Ceļā uz jauno izglītības saturu pilnveido skolu akreditācijas procesu

Lai jaunā izglītības satura izstrādes un ieviešanas gaitā attīstītu jēgpilnu izglītības kvalitātes novērtēšanas procesu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (kvalitātes dienests) izstrādājusi grozījumus kārtībā, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību.

Grozījumos precizēta un uzlabota akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība, tostarp paredzot īstenot arī privāto izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu.

Lai samazinātu administratīvo slogu, turpmāk, sākot akreditācijas procesu, izglītības iestādei kvalitātes dienestā vairs nebūs jāiesniedz pašnovērtējuma ziņojums papīra formā. Tā pieejamību visām ieinteresētajām pusēm izglītības iestādei jānodrošina savā vai dibinātāja tīmekļvietnē. Tāpat vairs netiks izsniegtas akreditācijas lapas ne papīra, ne elektroniskā formātā, informāciju par izglītības iestādes un izglītības programmas akreditāciju ievadot Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Tādējādi visa būtiskā informācija par izglītības iestādi būs ievadīta elektroniskajā sistēmā VIIS, mazinot papīra un elektronisko dokumentu veidošanas un glabāšanas nepieciešamību. Tāpat grozījumos paredzēts, ka, nolemjot akreditēt izglītības iestādi vai izglītības programmu uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem, lēmumi netiks izsniegti. Lēmumus izglītības iestāde turpmāk saņems atteikuma vai divu gadu akreditācijas gadījumā.

Grozījumos arī paredzēts stiprināt sadarbību ar sociālajiem partneriem, novērotāja statusā aicinot akreditācijā piedalīties Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvi, kurš būs tiesīgs sniegt ekspertu komisijas vadītājam priekšlikumus par izglītības iestādē novēroto.

Ņemot vērā, ka Latvijā šobrīd notiek skolu tīkla sakārtošana un skolu telpu renovācija, grozījumos noteikta iespēja pagarināt akreditācijas termiņu līdz diviem gadiem izglītības iestādes reorganizācijas, likvidācijas, izglītības iestādes būvniecības vai telpu renovācijas laikā.

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”” otrdien, 2018. gada 18. septembrī, apstiprināts valdībā, ar to var iepazīties MK mājaslapā.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *