Datu valsts inspekcija: apliecinājumu prasīšanai nav tiesiska pamata

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir saņēmis Datu valsts inspekcijas vēstuli, kurā vērsta uzmanība uz to, ka apliecinājumu prasīšana par personas veselības stāvokli vai ierašanos no ārvalstīm ir nepamatota personas datu papildu apstrāde. Datu valsts inspekcija norāda, ka informācijas par personas veselības stāvokli (ir inficēta ar noteiktu vīrusu vai nav), par atrašanos ārvalstīs vākšana, iekļaušana dokumentos un pēc tam lietvedības sistēmā (kartotēkā) ir personas datu apstrāde. Šādai personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto ir jābūt tiesiskajam pamatam. Ja iegūtā personas informācija neattiecas uz organizācijas sniegtajiem pakalpojumiem, tad apliecinājumu prasīšanai nav tiesiska pamata.
Datu valsts inspekcija šādos gadījumos aicina apliecinājuma vietā informēt klientu/apmeklētāju par viņam/viņai normatīvajos aktos noteiktiem pienākumiem. Personu informēšanai var ievietot informāciju mājas lapās, izvietot pakalpojuma sniegšanās telpās u.tml.

Pilns vēstules teksts

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *