Projektu uzsākot (informācija ievietota 09.11.2017.):

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā vai valsts profesionālās izglītības iestādē

 

17.10.2017.

Informatīvs materiāls par Individuālo priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanas plānu sagatavošanu (atjaunots 01.11.2017.)

Individuālais priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanas plāns

27.10.2017.

Informatīvs materiāls par konsultatīvā atbalsta nodrošināšanu

Informatīvs materiāls sadarbības partneriem par personāla nodarbināšanu projektā 2017./2018. mācību gadā

Atskaite par īstenotajām aktivitātēm un izlietoto finansējumu (Paraugs)

Darba laika uzskaites lapa (Paraugs)

Darba noslodzes lapa (Paraugs)