12.02.2021.

Aktualizētas Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI”

Vadlīniju pielikumi

15.09.2020.

Aktualizēti projekta dokumenti

Vecāku piekrišana – veidlapa (aktualizēts 26.03.2020.)  

Pilngadīga izglītojamā piekrišana – veidlapa (aktualizēts 26.03.2020.)

Konsultatīvā atbalsta veidlapa ar izglītojamo (aktualizēts 18.08.2020.) 

 

15.09.2020.

Aktualizētas Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI”

Vadlīniju pielikumi

 

15.01.2020.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (aktualizēts 2019)

04.11.2019.

Darba laika uzskaites veidlapas (DLUV) sagatavošana projekta operatīvās sistēmas datu bāzē (APUIS) (aktualizēts 04.11.2019)

Biežāk uzdotie jautājumi (aktualizēts 31.10.2019)

Atskaite par īstenotajām aktivitātēm un izlietoto finansējumu (aktualizēts 31.10.2019)

10.06.2019.

Informatīvs materiāls sadarbības partneriem par personāla nodarbināšanu projektā 2019./2020. mācību gadā

Individuālā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plāna izvērtēšana datu operatīvajā sistēmā (aktualizēts 04.06.2019.)

18.01.2019.

Individuālais priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanas plāns

Informatīvais materiāls par individuālo priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanas plānu sagatavošanu (aktualizēts 18.01.2019.)

Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika (aktualizēts 09.01.2019)

Informatīvais materiāls par vienas vienības izmaksu metodiku

17.07.2018.

Rekomendācijas darbam ar vecākiem (informatīvais materiāls)

Rekomendācijas uzvedībai un sadarbībai klasē (informatīvais materiāls)

Konsultēšanas vadlīnijas pedagogiem (informatīvais materiāls)

23.02.2018.

Cenu aptaujas veidlapa (Paraugs)

 

05.02.2018.

Darba laika uzskaites veidlapa (Paraugs)

 

Projektu uzsākot (informācija ievietota 09.11.2017.):

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā vai valsts profesionālās izglītības iestādē

 

17.10.2017.

Informatīvs materiāls par Individuālo priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanas plānu sagatavošanu (atjaunots 01.11.2017.)

Individuālais priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanas plāns

27.10.2017.

Informatīvs materiāls par konsultatīvā atbalsta nodrošināšanu

Informatīvs materiāls sadarbības partneriem par personāla nodarbināšanu projektā 2017./2018. mācību gadā

Atskaite par īstenotajām aktivitātēm un izlietoto finansējumu (Paraugs)