Kontakti

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Interneta vietne projekta dalībniekiem: http://www.pumpurs.lv

Meklē projektu “PuMPuRS” arī 


Projekta PuMPuRS birojs atrodas Rīgā, Doma laukumā 8A, 7. stāvā.

Projekta darbinieku kontaktinformācija 


Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzu sazināties ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecāko eksperti Janu Veinbergu.

Tālrunis: 28383507, e-pasts: prese@ikvd.gov.lv