Informē par akreditācijas kārtību 2020./2021. mācību gadā

Pirmdien, 7. septembrī kvalitātes dienests informēja izglītības iestādes par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas kārtību 2020./2021. māc.g. Informatīvā semināra dalībnieki varēja iepazīties ar akreditācijas norises secību, būtiskākajām pārmaiņām akreditācijā 2020./2021. māc.g., ar veidu, kā notiek dokumentu izpēte akreditācijā, akreditācijas ekspertu komisijas darbā izmantotajām metodēm un ziņojuma sagatavošanas kārtību. Semināra noslēgumā tika sniegtas atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Detalizētu informāciju par informatīvo semināru iespējams iegūt, iepazīstoties ar tiešsaistes video ierakstu un tam pievienotajiem materiāliem.

Video tiešsaistes ieraksts – https://youtu.be/KfoS3DAyXqY

Tiešsaistes tikšanās ar izglītības iestādēm par akreditācijas norisi 2020./2021.māc.g. R.Ozola prezentācija.

Akreditācijas eksperta mācību un audzināšanas procesa uzskaites anketa vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā vispārizglītojošajos mācību priekšmetos.

 

Uzmanību!

Precizējam seminārā runāto informāciju par izziņas pieprasīšanu no Sodu reģistra.

Izziņas no Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra par pedagoga atbilstību Izglītības likuma 50. panta pirmajai daļai un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajai un sestajai daļai un tehnisko darbinieku atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajai un sestajai daļai reizi gadā jāpieprasa tikai par tām personām, kurām pie pamatdatiem parādās atzīme “Nepieciešams pieprasīt informāciju Sodu reģistram” vai iestādes sadaļā “Sodu reģistra pārbaudes rezultāts” kolonnā “Sodu reģistrā” parādās atzīme “Ir ziņas”.  Blakus kolonnā “Veikta pārbaude” redzamajam datumam jābūt ne vecākam par gadu. Gadījumā, ja datums ir vecāks, ir jāieiet personas pamatdatos un jāaktivizē poga “atjaunot informāciju no Sodu reģistra”.

Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt vecākajai ekspertei Janai Veinbergai: 28383507.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *