Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par izglītības iestāžu reģistrāciju

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība””, kura mērķis ir mazināt administratīvo slogu un nodrošināt efektīvāku informācijas apriti.

Noteikumu projekts paredz, ka no 2020. gada 1. septembra izglītības iestādēm būs pienākums pašām aktualizēt izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju par izglītības iestādes vadītāju, izglītības programmas īstenošanas vietas adresi, nolikumu vai citu darbību reglamentējošu normatīvo aktu, pievienojot to Valsts izglītības informācijas sistēmā un ievadot tā apstiprināšanas datumu (nolikumu pievienošana neattieksies uz valsts izglītības iestādēm, augstskolām un koledžām, kuru nolikumus un satversmes apstiprina Ministru kabinets vai Saeima un tie ir publiski pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv).

Turpmāk izglītības iestādes dibinātājs dokumentus par telpām, t.sk. telpu nomas līgumus, atzinumus no Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un izglītības iestādes nolikumu vai citu darbību reglamentējošu normatīvo aktu pirms izglītības iestādes reģistrācijas tāpat kā līdz šim iesniegs Izglītības kvalitātes valsts dienestam, kurš pārliecināsies par šo dokumentu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un attiecīgi reģistrēs izglītības iestādi (vai atteiks reģistrāciju), bet tālāk informāciju par izglītības iestāžu telpām un nolikumiem aktualizēs izglītības iestāde.

Uzraudzības nolūkos izglītības iestāžu reģistra amatpersonai būs tiesības pārliecināties par reģistrā ievadītās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un azināties ar informācijas ievadītāju, norādot uz nepieciešamību precizēt vai labot ievadīto informāciju, ja tā ir kļūdaina vai nepilnīga.

Noteikumu projekts arī precizē, ka par izglītības programmas īstenošanas vietu nav uzskatāma vieta, kur tiek īstenots individuāls darba vidē balstītu mācību plāns, praktiskās mācības, mācību prakse, starpdisciplinārs kurss “Projekta darbs” (veicot pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu), izglītojamo interesēm atbilstošs specializēts kurss, iesaistot partnerus u.c.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *