Kontakti

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050
Rekvizīti: Reģ.Nr.90001259032
Valsts kase
TRELLV22
LV39TREL215017302000B

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

Ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Kontakti                                                                        

E-pasts:  ikvd[at]ikvd.gov.lv

Tālrunis: +371 67222504

Fakss:    +371 67228573

Elektroniskais iesniegums 

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam sazināties ar vecāko eksperti Janu Veinbergu,

tālr. 67358077, 28383507,

e-pasts: prese@ikvd.gov.lv

VADĪBA

Vārds, Uzvārds amats tālrunis e-pasts
Inita Juhņēviča Vadītāja 67358078 inita.juhnevica[at]ikvd.gov.lv

Licencēšanas un reģistru departaments

Vārds, Uzvārds amats tālrunis e-pasts
Andra Šenberga Vadītāja vietniece/departamenta direktore 67358074 andra.senberga[at]ikvd.gov.lv
Ivans Jānis Mihailovs Departamenta direktora vietnieks 67507833 janis.mihailovs[at]ikvd.gov.lv
Inese Balode Vecākā referente 67358077 inese.balode[at]ikvd.gov.lv
Ilga Rākina Vecākā eksperte (profesionālās izglītības programmas) 67387867 ilga.rakina[at]ikvd.gov.lv
Dina Jēkabsone Vecākā eksperte
(vispārējās izglītības programmas)
67507832 dina.jekabsone[at]ikvd.gov.lv
Banga Salmiņa Vecākā referente 67367202 banga.salmina[at]ikvd.gov.lv
Jana Veinberga Vecākā eksperte 67358077
28383507
jana.veinberga[at]ikvd.gov.lv
Agnese Lasmane Juriskonsulte (reģistru jautājumos) 67367202 agnese.lasmane[at]ikvd.gov.lv
Lilita Voitkeviča Vecākā referente 67367202 lilita.voitkevica[at]ikvd.gov.lv
Nataļja Isajeva Vecākā eksperte (profesionālās izglītības programmas) 67387867 natalja.isajeva[at]ikvd.gov.lv
Aira Aija Krūmiņa Vecākā eksperte (vispārējās izglītības programmas) 67507832

28394970

aira.krumina[at]ikvd.gov.lv
Madara Saka Pārvaldes vecākā referente 67367202 madara.saka[at]ikvd.gov.lv

Uzraudzības departaments

Vārds, Uzvārds amats tālrunis e-pasts
Juris Zīvarts Uzraudzības departamenta direktors 67387865 juris.zivarts[at]ikvd.gov.lv
Maksims Platonovs Uzraudzības departamenta direktora vietnieks

Kontroles nodaļas vadītājs

67507837 maksims.platonovs[at]ikvd.gov.lv
Nadežda Poļakova Vecākā inspektore 67507839  nadezda.polakova[at]ikvd.gov.lv
Ingrīda Raika Vecākā eksperte 67507836 ingrida.raika[at]ikvd.gov.lv
Dace Vansoviča Vecākā eksperte 67507839 dace.vansovica[at]ikvd.gov.lv
Guntars Dārznieks Vecākais inspektors 67507838 guntars.darznieks[at]ikvd.gov.lv
Aija Studente Vecākā eksperte 67507836 aija.studente[at]ikvd.gov.lv
Sarmis Mikuda Vecākais inspektors 67507838 sarmis.mikuda[at]ikvd.gov.lv
Anita Kravale Vecākā inspektore 28692017 anita.kravale[at]ikvd.gov.lv

Kvalitātes novērtēšanas departaments

Vārds, Uzvārds amats tālrunis e-pasts
Evija Uzare Departamenta direktore 67387866
28692235
evija.uzare[at]ikvd.gov.lv
Sarmīte Dīķe Departamenta direktora vietniece 67387864
28650276
sarmite.dike[at]ikvd.gov.lv
Aiva Kenkle Departamenta direktora vietniece 28608378 aiva.kenkle[at]ikvd.gov.lv
Ilona Eiduka Vecākā eksperte kvalitātes novērtēšanas jomā 67358076;
28677572
ilona.eiduka[at]ikvd.gov.lv
Dace Saleniece Vecākā eksperte kvalitātes novērtēšanas jomā 67358076;
28677572
dace.saleniece[at]ikvd.gov.lv
Agija Reča Vecākā eksperte kvalitātes novērtēšanas jomā 67358076 agija.reca[at]ikvd.gov.lv
Dzintra Kalniņa Vecākā eksperte kvalitātes novērtēšanas jomā 67507835;
28614974
dzintra.kalnina[at]ikvd.gov.lv
Baiba Čamane Pārvaldes vecākā referente 67507835 baiba.camane[at]ikvd.gov.lv
Ilze Jakovļeva Pārvaldes vecākā referente 67507835 ilze.jakovleva[at]ikvd.gov.lv
Kristīne Rone Pārvaldes vecākā referente 67507835 kristine.rone[at]ikvd.gov.lv
Ira Lavrentjeva Pārvaldes vecākā referente 67507835;
28386690
ira.lavrentjeva[at]ikvd.gov.lv
Natālija Geriņa Pārvaldes vecākā referente 26663308 natalija.gerina[at]ikvd.gov.lv
Evija Čudare Pārvaldes vecākā referente 26663308 evija.cudare[at]ikvd.gov.lv
Līva Šmaukstele Pārvaldes vecākā referente 26663308 liva.smaukstele[at]ikvd.gov.lv
Inese Ģēģere Pārvaldes vecākā referente 67969468;
28612946
inese.gegere[at]ikvd.gov.lv
Anita Romane Vecākā referente  67969468;
28612946
 anita.romane[at]ikvd.gov.lv
Gvido Grišāns Pārvaldes vecākais referents 67367201,
28655455
gvido.grisans[at]ikvd.gov.lv
Sanita Kravale-Basaje Juriskonsulte 28689022 sanita.kravale[at]ikvd.gov.lv

Vispārējā daļa

Vārds, Uzvārds amats tālrunis e-pasts
Ieva Sniedziņa Daļas vadītāja-galvenā grāmatvede 67969467 ieva.sniedzina[at]ikvd.gov.lv
Kristīne Trūpa Grāmatvede 67969466 kristine.trupa[at]ikvd.gov.lv
Baiba Āboliņa Vecākā eksperte 67507834 baiba.abolina[at]ikvd.gov.lv
Sarmīte Koļča Pārvaldes vecākā referente 67358079 sarmite.kolca[at]ikvd.gov.lv
Inese Eglīte Pārvaldes vecākā referente inese.eglite[at]ikvd.gov.lv
Kristaps Zvaigznītis Pārvaldes vecākais referents (IT jomā) kristaps.zvaigznitis[at]ikvd.gov.lv

Projekta SAM 8.3.4. departaments, tālrunis: 28684847

Vārds, Uzvārds amats tālrunis e-pasts
Gunta Kraģe Projekta vadītāja 29408743 pmp[at]ikvd.gov.lv
Silvija Bruņa Projekta vadītājas vietniece silvija.bruna[at]834.ikvd.gov.lv
Kristīne Jozauska Reģionālā koordinatore kristine.jozauska[at]834.ikvd.gov.lv
Aiga Sprindža Reģionālā koordinatore 20275084 aiga.sprindza[at]834.ikvd.gov.lv
Inese Kuzmina Reģionālā koordinatore 28360848 inese.kuzmina[at]834.ikvd.gov.lv
Lauris Liepiņš Reģionālais koordinators 28666473 lauris.liepins[at]834.ikvd.gov.lv
Terēze Dīķe Reģionālā koordinatore 26642761 tereze.dike[at]834.ikvd.gov.lv
Lelde Šenberga Reģionālā koordinatore 27816254 lelde.senberga[at]834.ikvd.gov.lv
Dace Medne Vecākā eksperte dace.medne[at]834.ikvd.gov.lv
Uldis Gāle Vecākais eksperts uldis.gale[at]834.ikvd.gov.lv
Māra Āboliņa Vecākā eksperte mara.abolina[at]834.ikvd.gov.lv
Kristīne Jansone Vecākā eksperte kristine.jansone[at]834.ikvd.gov.lv
Ivans Jānis Mihailovs Vecākais eksperts 67507833 janis.mihailovs[at]ikvd.gov.lv
Dace Saleniece Vecākā eksperte 67358076;
28677572
dace.saleniece[at]ikvd.gov.lv
Aija Studente Vecākā eksperte 67507836 aija.studente[at]ikvd.gov.lv
Ingrīda Raika Vecākā eksperte 67507836 ingrida.raika[at]ikvd.gov.lv
Dina Jēkabsone Vecākā eksperte 67507832 dina.jekabsone[at]ikvd.gov.lv
Lilita Voitkeviča Vecākā eksperte 67367202 lilita.voitkevica[at]ikvd.gov.lv
Evija Ernstsone Dokumentu pārvaldes speciāliste 28684847 evija.ernstsone[at]834.ikvd.gov.lv
Helēna Ozoliņa Iepirkumu speciāliste helena.ozolina[at]834.ikvd.gov.lv
Agnese Lasmane Juriste 67367202 agnese.lasmane[at]ikvd.gov.lv
Jānis Pumpiņš Jurists janis.pumpins[at]834.ikvd.gov.lv
Sanita Ģērmane Finansiste sanita.germane[at]834.ikvd.gov.lv
Ieva Sniedziņa Grāmatvede 67969467 ieva.sniedzina[at]ikvd.gov.lv
Kristīne Trūpa Grāmatvede 67969466 kristine.trupa[at]ikvd.gov.lv
Jana Veinberga Sabiedrisko attiecību speciāliste 28383507 jana.veinberga[at]ikvd.gov.lv
Kristaps Zvaigznītis IT speciālists kristaps.zvaigznitis[at]ikvd.gov.lv