Kursos “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” pārrunā jomas “Kvalitatīvas mācības” un “Laba pārvaldība”

Izglītības kvalitātes valsts dienests attālināti turpina īstenot kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem. 11. septembra kursu diena bija veltīta pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai, kā arī jomu “Laba pārvaldība” un “Kvalitatīvas mācības” pašvērtēšanai.

Kursos par pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas kontroljautājumiem un ziņojuma iesniegšanu kvalitātes dienestā informēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, savukārt par pašvērtēšanas procesu un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu, kā arī jomu “Kvalitatīvas mācības” un “Laba pārvaldība” pašvērtēšanu pastāstīja Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols.

Ievads, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča (video)

2019./2020.māc.g. pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas kontroljautājumi un ziņojuma iesniegšana kvalitātes dienestā (Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe, video)

Kontroljautājumi izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai

Izglītības iestādes, izglītības programmu un izglītības iestādes vadītāja īstenots pašvērtēšanas process, metodes un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana no 2020./2021.māc.g. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentācija

Izglītības iestādes, izglītības programmu un izglītības iestādes vadītāja īstenots pašvērtēšanas process, metodes un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana no 2020./2021.māc.g. (Rolands Ozols, video)

Kritēriji “Administratīvā efektivitāte”, “Vadības profesionālā darbība”, “Atbalsts un sadarbība” un to pašvērtēšana. Rolanda Ozola prezentācija

Kritēriji “Administratīvā efektivitāte”, “Vadības profesionālā darbība”, “Atbalsts un sadarbība” un to pašvērtēšana (Rolands Ozols, video)

Kritēriji “Mācīšana un mācīšanās”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte” un “Izglītības programmu īstenošana” un to pašvērtēšana. Rolanda Ozola prezentācija

Kritēriji “Mācīšana un mācīšanās”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte”, “Izglītības programmu īstenošana” un to pašvērtēšana (Rolands Ozols, video)

Akreditācijas eksperta mācību un audzināšanas procesa uzskaites anketa

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *