Kursos “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” pārrunā vērtēšanu un pedagogiem nepieciešamo izglītību

Izglītības kvalitātes valsts dienests attālināti turpina īstenot kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem. Kursu trešajā dienā – 18. jūnijā – tika pārrunāti mācību sasniegumu vērtēšanas, pedagogiem nepieciešamās izglītības, kā arī mācību darba diferenciācijas, individualizācijas un personalizācijas jautājumus. Kursu dienā tiešsaistē piedalījās gandrīz 600 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem.

18. jūnija nodarbības atklāja kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, iepazīstinot ar nodarbību dienas kārtību un atbildot uz saņemtajiem jautājumiem pēc iepriekšējās kursu dienas. Jautājumi skāra gan izglītības programmu licencēšanas kārtību, gan pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu.

Kursu turpinājumā Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece Baiba Bašķere sniedza informāciju par plānotajām izmaiņām Ministru kabineta regulējumā pedagogiem nepieciešamās izglītības, profesionālās kvalifikācijas un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides jomā. Kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs informēja par vērtēšanas kārtības izstrādes pamatprincipiem izglītības iestādē, kā arī analizēja biežākās problēmsituācijas saistībā ar mācību sniegumu vērtēšanu.

Kursu noslēgumā kvalitātes dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols akcentēja nepieciešamību pedagogiem dažādot mācību snieguma vērtēšanas veidus, formas un metodes ikdienas darbā, kā arī sniedza padziļinātu informāciju par kvalitātes vērtēšanas jautājumiem attiecībā uz mācību darba diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju.

Kursus finansē Izglītības un zinātnes ministrija.

18.jūnija kursu dienas prezentācijas:

18.jūnija kursu dienas videomateriāli:

Initas Juhņēvičas atbildes uz jautājumiem

Baibas Bašķeres uzstāšanās

Maksima  Platonova un Rolanda Ozola uzstāšanās par mācību sasniegumu vērtēšanu

Rolanda Ozola uzstāšanās par diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *