Kursos pārrunā akreditācijas jauno kārtību, jomu “Iekļaujoša vide” un “Atbilstība mērķiem” pašvērtēšanu

Kursos “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” 6.novembrī dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar 2020. gada 6. oktobrī apstiprinātajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”, kā arī saņemt detalizētu informāciju par pašvērtēšanu jomās “Iekļaujoša vide” un “Atbilstība mērķiem”. Kursu tiešsaistes nodarbībā piedalījās vairāk nekā 500 izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, izglītības metodiķi, pilsētu un novadu izglītības speciālisti.

Kursu norises laikā kvalitātes dienesta pārstāvji sniedza atbildes uz jautājumiem par izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtību no 2020./2021.mācību gada un attālināto akreditācijas  norisi, bet kursu noslēguma daļā dalībnieki varēja saņemt  atbildes uz jautājumiem par attālināto mācību organizēšanas tiesiskajiem aspektiem, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem.

Sīkāka informācija par kursiem pieejama video ierakstos un tiem pievienotajās prezentācijās.

1.Ievads. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols (video)

Kursu “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” norise un noslēgums. Rolanda Ozola prezentācija

2. 2020. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 618 Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča (video)

Initas Juhņēvičas prezentācija

3.Izglītības iestādes pašvērtēšana jomās “Atbilstība mērķiem”, “Iekļaujoša vide”, informācija par attālināto akreditāciju un pašvērtēšanas procesu. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols (video)

4.“Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums, sākot ar 2020./2021.māc.g.”. Rolanda Ozola prezentācija

5.“Informācija par pilnībā attālinātu akreditāciju“. Rolanda Ozola prezentācija

6.Kritēriji “Kompetences un sasniegumi”, “Izglītības turpināšana un nodarbinātība”, «Vienlīdzība un iekļaušana» un to pašvērtēšana. Rolanda Ozola prezentācija

7.Kritēriji “Drošība un psiholoģiskā labklājība”, “Infrastruktūra un resursi” un to pašvērtēšana. Rolanda Ozola prezentācija

8.Izglītības iestāžu aktuālie jautājumi Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs, Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs, Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols (video).

9.Saite uz individuāli veicamo uzdevumu kursos (iesniedzams līdz 27. novembrim)

10.2020. gada 3. decembra tiešsaistes konferences darba kārtības projekts.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *