Kvalitātes dienests attālināti turpina īstenot kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati”

Izglītības kvalitātes valsts dienests attālināti turpina īstenot 24 h kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem. Kursus finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Tā kā  kursi notiek attālināti, tajos šobrīd piedalās vairāk nekā 700 dalībnieki.

Kursu attālinātā mācību diena 15.maijā sākās ar kvalitātes dienesta vadītājas Initas Juhņēvičas sniegto ieskatu visās būtiskākajās nodarbību tēmās, pēc tam dalībnieki uzklausīja dienesta vadītājas vietnieces, Licencēšanas un reģistru departamenta direktores Andras Šenbergas prezentāciju “Vispārējās izglītības licencēšanas aktualitātes”, gūstot padziļinātu izpratni par izglītības programmu licencēšanas izmaiņām, kas saistītas ar jauno izglītības saturu. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe vadīja nodarbību “Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija pēc 2019./2020. mācību gada”, sniedzot skaidrojumu par izmaiņām pašnovērtējuma ziņojuma struktūrā, kā arī atbildot uz jautājumiem par to, kas un kādā veidā izglītības iestādēm darāms, aktualizējot pašnovērtējuma ziņojumu pēc šī mācību gada beigām. Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecākā eksperte Dace Saleniece nodarbībā “Dokumentu izpēte, nodrošinot tiesiskumu akreditācijā” skaidroja prasības, kādām jāatbilst izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kuru izpēte tiek veikta, uzsākot izglītības iestādes un/vai izglītības programmu akreditāciju. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols vadīja nodarbību “Audzināšanas darba plānošana, īstenošana un izvērtēšana”, atbildot uz izglītības iestāžu vadītāju uzdotajiem jautājumiem par to, kā pedagoģijā un normatīvajos dokumentos tiek definēta audzināšana, kādā veidā katrs pedagogs iesaistās audzināšanā un izglītības iestāde īsteno audzināšanu, ņemot vērā spēkā esošo normatīvo bāzi.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņēma individuāli un skolu komandās veicamos praktiskos uzdevumus, kā arī skaidrojumu par turpmākajām kursu dienām. Nākamā kursu diena ir plānota 18.jūnijā plkst. 11.00, un tajā tiks piedāvātas nodarbības par jautājumiem, kas saistīti ar pedagogiem nepieciešamo izglītību, profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālo pilnveidi, izglītības iestādes vērtēšanas kārtības izstrādi, kā arī mācību īstenošanu, nodrošinot diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju.

15.maija kursu dienas materiāli:

1)Initas Juhņēvičas video uzruna kursu sākumā

2) Andra Šenberga “Vispārējās izglītības licencēšanas aktualitātes”

Andras Šenbergas uzstāšanās videoieraksts

3) Sarmīte Dīķe “Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija pēc 2019./2020.mācību gada”

Sarmītes Dīķes uzstāšanās videoieraksts

4) Dace Saleniece “Dokumentu izpēte, nodrošinot tiesiskumu akreditācijā”

Daces Salenieces uzstāšanās videoieraksts

5) Rolands Ozols “Audzināšanas darba plānošana, īstenošana un izvērtēšana izglītības iestādē”

Atbildes uz jautājumiem par audzināšanas jautājumiem

6) Informācija par kursiem un praktiskie uzdevumi.

Informācija par individuāli veicamajiem uzdevumiem

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *