Kvalitātes dienests reģistrēs un sniegs atbalstu starptautiskajām skolām

Ceturtdien, 2. jūlijā, Latvijas Republikas Saeima pieņēma Starptautisko skolu likumu. Skolas, kuru pamatdarbības veids ir starptautiski atzītu vispārējās izglītības programmu īstenošana, Izglītības kvalitātes dienests (kvalitātes dienests) reģistrēs Izglītības iestāžu reģistrā, kā arī izsniegs atļauju starptautiskas izglītības programmas īstenošanai, ja skola būs iesniegusi dokumentus, kas apliecina starptautiskas izglītības programmas atzīšanu attiecīgajā valstī vai atzinumu no Eiropas skolas institūcijas vai Starptautiskā bakalaurāta institūcijas. Atļauja tiks izsniegta uz iesniegtajos dokumentos norādīto starptautiskas izglītības programmas akreditācijas laiku.

Tāpat kvalitātes dienestam būs tiesības izskatīt iesniegumus par starptautiskās skolas darbību, pārbaudīt starptautiskās izglītības programmas īstenošanas nosacījumus atbilstoši iesniegtajai dokumentācijai, lemt par starptautiskās izglītības programmas un skolas darbības apturēšanu, konstatējot normatīvo aktu pārkāpumus, Reģistrētajām starptautiskajām skolām būs jānodrošina latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas apguve, īstenojot mācību priekšmetu “Latvijas mācība”, kuru izstrādās atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām vadlīnijām un apstiprinās kvalitātes dienests. Kvalitātes dienests ne retāk kā reizi gadā pārliecināsies par šī mācību priekšmeta īstenošanas atbilstību.

Atbilstoši pieņemtajam likumam starptautiskā skola ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiskas vai fiziskas personas dibināta izglītības iestāde, kura Latvijas Republikā īsteno citas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Eiropas Skolu Padomes vai Starptautiskā bakalaurāta organizācijas atzītu izglītības programmu Eiropas Savienības dalībvalstu un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu oficiālajās valodās.

Likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikā vispārējās izglītības pieejamību ārvalstu un starptautiskajās organizācijās (it īpaši Eiropas Savienības institūcijās, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņotajos spēkos) nodarbināto un dienestā esošo personu bērniem (ģimenes locekļiem), tādējādi veicinot šo institūciju un organizāciju darbību Latvijas Republikā, vienlaikus sekmējot starptautisko sadarbību ekonomiskajos, politiskajos, kā arī izglītības jautājumos.

Starptautiskās skolas reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu kopumu, kārtību, kādā starptautiskās skolas reģistrē Izglītības iestāžu reģistrā, kā arī kārtību, kādā izvērtē un izsniedz izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās atļaujas noteiks Ministru kabinets. Starptautiskā skola varēs uzsākt savu darbību ar dienu, kad tā reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *