Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

LIKUMI
MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI UN CITI NORMATĪVIE AKTI
IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI