Papildu pieteikšanās akreditācijas ekspertu mācībām

Izsludina papildu pieteikšanos akreditācijas ekspertu mācībām jomu “Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas”, “Mācīšana un mācīšanās” un “Atbalsts izglītojamiem” (sadaļas 4.2., 4.4., 4.6.) akreditācijai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei.

Kursus organizē Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE” sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Kursu norises laiks: No 2018. gada marta līdz oktobrim.

Kursu norises vieta: Rīgas Juglas vidusskola Rīgā, Kvēles ielā 64 un Skrudalienas ielā 1.

Mācību grupas lielums: Plānots, ka mācības uzsāks 15–20 akreditācijas eksperti.

Pieteikumus pieņem līdz 2018. gada 23. februārim.

Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību, prasībām pretendentiem un programmas aprakstu Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnē www.ikvd.gov.lv un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” tīmekļa vietnē www.vitae.lv!