Psihologu resertifikācijas programma

Psihologu resertifikācijas programma ir izstrādāta, lai noteiktu vienotas prasības, kuras ir jāievēro, lai izvērtētu psihologa profesionālo darbību attiecīgajā profesionālās darbības jomā, psihologa profesionālās kompetences un profesionālo prasmju pilnveidi un lemtu par psihologa resertifikāciju vai tās atteikumu.

Psihologu resertifikācijas programma