Seminārā pārrunā profesionālās izglītības kvalitāti

Ceturtdien, 23.martā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkots seminārs, kurā pārrunāja profesionālās izglītības kvalitāti un darba devēju lomu profesionālās izglītības efektivitātes paaugstināšanā, īpašu vērību pievēršot atgriezeniskās saites izveidei ar darba devējiem un profesionālās izglītības iestāžu absolventiem, lai noskaidrotu iegūtās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un nepieciešamiem uzlabojumiem.

Seminārs noslēdza Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Erasmus+ projektu par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un tālākizglītībā (EQAVET) indikatoru ieviešanu Latvijā.

Semināra dalībnieki noklausījās prezentācijas par izglītojamo, darba devēju, nozaru pārstāvju, prakses vadītāju un absolventu aptaujas anketu aprobācijas rezultātiem, nodarbinātības tendencēm Latvijā un pasaulē, izglītības kvalitātes indikatoru datu veidošanā iesaistīto pušu sadarbību, nozaru ekspertu padomju lomu profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanā.

 

Semināra darba kārtību var apskatīt šeit.

 

Semināra prezentācijas:

Mārtiņš Cimermanis. “Nozaru ekspertu padomju loma profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai”

Ieva Bečere. “Izglītības kvalitātes indikatoru datu veidošanā iesaistīto pušu sadarbība”

Daniels Pavļuts. “Kas notiek tagad un kas notiks pēc tam. Nodarbinātības tendences”

Kristaps Ceplis. “Sabiedrības izglītošana par meža nozares attīstību – biedrības «Zaļās mājas» pieredze”

“Aptaujas anketu aprobācija: rezultāti un problēmjautājumi”

Māris Stinkulis “Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas Action Grant 2016 – Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET NRP) projekta mērķi un sasniegtie rezultāti” 

 

Semināru atklāja Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča.

Citus semināra norisi ilustrējošos attēlus var apskatīt sadaļā “Galerija”.