Izstrādāti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācijas noteikumos

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādājis grozījumus 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” (MK noteikumu Nr. 404 grozījumi).

Grozījumu mērķis ir turpināt administratīvā sloga mazināšanu un uzlabot Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (aukļu) reģistra drošticamību.

Ņemot vērā, ka ar bērnu uzraudzību nodarbojas arī pirmsskolas (laikā, kad nenotiek izglītības programmas īstenošana), paredzēts precizēt un atvieglot pirmsskolu un interešu izglītības iestāžu reģistrāciju Bērnu uzraudzības sniedzēju reģistrā. Izglītības iestādes īslaicīga pakalpojuma sniegšanu varēs pieteikt Valsts izglītības informācijas sistēmā un vienlaikus viena aukle varēs pieskatīt līdz 25 bērniem.

Ņemot vērā, ka daudzas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā iekļautas personas neziņo par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, MK noteikumu Nr. 404 grozījumu projektā paredzēts bez rakstiska lēmuma pieņemšanas izslēgt personu no Bērnu uzraudzības pakalpojuma reģistra, ja likvidēts juridiskās personas – bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja – dibinātājs vai fiziskajai personas – bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei) – nav reģistrēta saimnieciskā darbība vairāk nekā trīs mēnešus, kā arī ja izglītības iestāde – bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs – pārtraukusi pirmsskolas izglītības vai interešu izglītības programmu īstenošanu.

Papildus MK noteikumu Nr. 404 grozījumos nostiprinātas pašvaldības tiesības uzraudzīt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (aukļu) darba kvalitāti pašvaldības teritorijā, kā arī izglītības iestāžu tiesības piedāvāt profesionālās pilnveides programmas bērnu aprūpē apguvi daļēji attālināti, nosakot, ka pirmās palīdzības prasmes noteikti jāapgūst klātienē.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 404 grozījumu projekts

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *