Piekļūstamības paziņojums

Izglītības kvalitātes valsts dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļvietnihttps://ikvd.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

 • Ar tastatūru nevar atvērt galvenās izvēlnes otro līmeni un piekļūt otrā līmeņa saitēm un tekstam.
 • Pārvietojoties ar tastatūru, vizuālais fokuss nav redzams.
 • Dažiem attēliem trūkst alternatīvo tekstu, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrāna lasīšanas ierīces, nevar piekļūt informācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Ir uzsākta alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem. Plānots, ka līdz 2021. gada jūlijam apraksti būs pievienoti visiem attēliem.
 • Tīmekļvietnē izmantotie virsraksti ne vienmēr veido loģisku hierarhiju.
 • Atsevišķās tīmekļvietnes daļās nav piemēroti atbilstoši krāsu kontrasti tekstam.
 • Video saturam nav pievienoti subtitri.
 • Vairāki mājaslapā ievietotie dokumenti ir PDF formātā.
 • Dažas pogas nav iespējams korekti identificēt ar palīgprogrammatūrām.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 04.01.2021. Izvērtējumu veica Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā eksperte Jana Veinberga.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas:

 • Lai piekļūtu visam tīmekļvietnes saturam ar tastatūru, aicinām izmantot meklētāju lapas augšējā labajā stūrī;
 • Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem (Color Enhancer, High Contrast) vai augstāku krāsu kontrastu uzstādīt pārlūka vai operētājsistēmas līmenī;
 • Rakstīt mums e-pastu (prese@ikvd.gov.lv), norādot, kādu informāciju vēlaties saņemt.

  Atsauksmēm un saziņai

  Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

  Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

  E-pasts: prese@ikvd.gov.lv

  Tālrunis: +37128383507

  Adrese: Smilšu iela 7, Rīga

  Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

  Sūdzību iesniegšana


  Aicinām iesniegumus un sūdzības iesniegt:

  E-pastā: ikvd@ikvd.gov.lv

  Tālrunis: +37167222504.

  Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

  Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

  Tālrunis: +37167686768

  E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

  https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

  Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

  Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 04.01.2021. Atkārtoti tas pārskatīts 20.02.2021.