Izstrādāti jauni akreditācijas noteikumi

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis un nodod publiskai apspriešanai jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”, kas paredz būtiskas izmaiņas izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā, kā arī izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanā.

Ministru kabineta noteikumu projekts iezīmē pāreju uz izglītības kvalitātes vadības sistēmas izveidi izglītības iestādēs, paredz iekļaut izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu izglītības programmu akreditācijas procesā, kā arī izglītības kvalitātes monitoringa datu izmantošanu izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā. Tāpat projektā noteikts, ka turpmāk izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumiem būs publiskojamā daļa un nepubliskojamā daļa.

Normas, kas attiecas uz vispārējās izglītības un profesionālās izglītības vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu, stāsies spēkā līdz ar noteikumu pieņemšanu, izmaiņas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības akreditācijā – 2021. gada 1. janvārī, bet attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu – 2021. gada 1. septembrī.

Plašāka informācija par paredzētajām izmaiņām akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas procesā.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”

Pašnovērtējuma ziņojuma struktūra (Ministru kabinea noteikumu projekta pielikums)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) projekts

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *