Kursos pārrunā aktuālos jautājumus pašvaldību izglītības speciālistu darbā

2020. gada 11. decembrī noslēgusies Izglītības un zinātnes ministrijas finansēto un Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizēto kursu “Pašvaldību funkcijas un darbība, īstenojot tiesiskuma pārraudzību izglītībā” īstenošana. Kursi bija paredzēti pilsētu un novadu izglītības speciālistiem.

Kursu pirmajā dienā 19. novembrī dienesta vadītāja Inita Juhņēviča akcentēja kursu mērķi un saturiski pārrunājamos jautājumus, Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols informēja par plānotajiem grozījumiem Izglītības likumā, kas definēs turpmāko kārtību izglītības kvalitātes monitoringa jautājumos, pastāstīja par attālināto mācību īstenošanas izpētes rezultātiem, kā arī norādīja uz izmaiņām izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtībā. Savukārt projekta PuMPuRS vecākā eksperte Kristīne Jozauska iepazīstināja ar projekta pieredzi, kā nodrošināt individualizētu atbalstu izglītojamiem un veicināt starpinstitūciju sadarbību.

27. novembrī Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs sniedza skaidrojumu par aktuālo normatīvo regulējumu un tiesiskuma pārraudzības jautājumiem COVID-19 infekcijas ierobežojumu laikā, Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs informēja par aktualitātēm izglītības iestāžu reģistrācijas, reorganizācijas un likvidācijas jautājumos, kā arī aicināja pievērst uzmanību dažādiem praktiskajiem aspektiem, kā nodrošināt visu pušu sadarbību, īstenojot reemigrējošo bērnu un jauniešu integrāciju Latvijas izglītības iestādēs. Dienas otrajā daļā Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece Andra Šenberga skaidroja dažādus ar darba tiesībām saistītus aktuālos jautājumus gan ikdienā, gan attālinātā darba laikā izglītības iestādēs.

Kursu trešajā dienā 3. decembrī dalībniekiem bija iespēja piedalīties tiešsaistes konferences “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020 – 2023” darbā. Ar konferences norisi var iepazīties atsevišķā publikācijā.

Kursu noslēdzošajā dienā 11. decembrī Uzraudzības departamenta direktors Juris Zīvarts informēja par aktualitātēm COVID-19 infekcijas normatīvajā regulējumā, kā arī skaidroja, kā īstenot izglītības iestādes dibinātāja iesaisti tiesiskuma jautājumu pilnveidē, savukārt Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs savā prezentācijā pievērsās pašvaldību darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un atbildēja uz dalībniekus interesējošiem jautājumiem. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols atbildēja uz kursu dalībnieku iesūtītajiem jautājumiem par izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu, izglītības iestāžu pašvērtēšanu, tajā nodrošinot dibinātāja iesaisti, kā arī aktualitātēm par attālinātas akreditācijas īstenošanu, izglītības iestāžu vadītāju profesionālās novērtēšanas kārtību un izglītības kvalitātes monitoringa īstenošanas aktualitātēm.

Visi kursu dienu video ieraksti un nodarbību vadītāju prezentācijas ir pieejamas visiem interesentiem.

  1. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas Initas Juhņēvičas 19. novembra kursu atklāšanas prezentācija un video ieraksts.
  2. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 19. novembra nodarbības prezentācija un video ieraksts.
  3. Projekta PuMPuRS vecākās ekspertes Kristīnes Jozauskas 19. novembra prezentācija un video ieraksts.
  4. Uzraudzības departamenta direktora vietnieka Maksima Platonova 27. novembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.
  5. Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 27. novembra prezentācija par izglītības iestāžu reģistrāciju un prezentācija par remigrējušo bērnu integrāciju un nodarbības video ieraksts.
  6. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietnieces Andras Šenbergas 27. novembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.
  7. Uzraudzības departamenta direktora Jura Zīvarta 11. decembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.
  8. Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 11. decembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.
  9. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 11. decembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.
  10. Atbildes uz aktuālajiem jautājumiem un kursu noslēgums – prezentācija un video ieraksts.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *